İletişim Bilimleri Öğrencisi,


İç Girişimci, Organizatör, Kulüp Başkanı, Tasarımcı, Danışman, Influencer, Tersine Mentor, Fellow